Marketing Point-of-purchase jako strategia efektywnego pozyskiwania kupującego

Point of sales to metoda marketingu, której generalną ideą jest wykorzystywanie wystaw sklepowych oraz bardzo różnych procedur marketingowych w taki sposób, żeby wywierać nacisk na kupującego do zakupienia produktów konkretnej marki lub dokonanie zakupu odruchowo.

Read More »

Filmy animowane a pojmowanie świata przez dzieci

Pod wpływem obrazu i telewizji powstaje niebezpieczeństwo stereotypów postaw, zachowań i odruchów. Należy to zadać szereg pytań, czy film nie podsuwa fałszywych literackich scenariuszy, jakie sprawy ukazane są ciekawie i twórczo, i które bezbarwnie i schematycznie? Czy obraz młodzieży opisanej w filmie odpowiada obrazowi danemu z szarej rzeczywistości a w …

Read More »

Cele współczesnej psychologii nałogów na przykładzie alkoholizmu

Uzależnienia od podstaw psychoaktywnych, kiedy również związania z pewnych sytuacji aktywności, piszących w stałym życiu części są przedmiotem zainteresowania naukowego i ciekawego wielu rzeczy naukowych, takich jak medycyny, socjologii, ekonomii, pedagogiki czy psychologii społecznej. To potężne zainteresowanie wielu dziedzin, zwracających się byciem człowieka płynie z złych konsekwencji zdrowotnych, społecznych czy …

Read More »